آدرس دفتر جزیره سفید آرامش:

 

 

استان البرز، کرج، خیابان شهید بهشتی، ما بین خیابان استانداری و کسری، برج نادر، طبقه چهارم، واحد هفت

 

 

تلفن تماس دفتر مرکزی کرج: 


026-34295963
۰۲۶-34295457
۰۲۶-34295456

 

تلفن تماس مدیر داخلی:

۰۹۰۱۲۴۵۸۳۲۴

 

تلفن همراه مدرسه غواصی جزیره سفید آرامش:

۰۹۰۲۲۴۵۸۳۲۴

 

ایمیل:

 

jazirehsefidaramesh@gmail.com

ghoncheh_golbafian@yahoo.com

 

 

ارسال پیام به جزیره سفید آرامش


از اینستاگرام ما