آدرس دفتر مرکزی:

استان البرز، کرج، خیابان شهید بهشتی، ما بین خیابان استانداری و کسری، برج نادر، طبقه چهارم، واحد هفت

 

تلفن تماس دفتر مرکزی کرج: 
۰۲۶-۳۴۲۱۵۹۶۱
۰۲۶-۳۴۴۵۴۴۵۷
۰۲۶-۳۴۴۴۵۳۹۵

 

 

تلفن تماس مدیر داخلی:

۰۹۰۱۲۴۵۸۳۲۴

 

تلفن همراه مدرسه غواصی جزیره سفید آرامش:

۰۹۰۲۲۴۵۸۳۲۴

 

ایمیل:

jazirehsefidaramesh@gmail.com

ghoncheh_golbafian@yahoo.com

 

 

ارسال پیام به جزیره سفید آرامش


از اینستاگرام ما