قایقران موتوری

8 روزه از 1403/05/01 قیمت به زودی اعلام می‌شود. محدود

ایمنی و چهارگانه

قیمت به زودی اعلام می‌شود. تکمیل

ملوانی عمومی

قیمت به زودی اعلام می‌شود. تکمیل

دوره‌های دریانوردی که جزیره سفید آرامش با همکاری موسسات دریانوردی مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی کشور برگزار می‌کند شامل :

قایقران موتوری، ایمنی و چهارگانه و ملوانی عمومی محدود می‌باشد. جزیره سفید آرامش از کلیه کلاس‌های آموزشی دریانوردی، بر حسب نیاز کار خود، فقط دوره‌های نامبرده را برگزار می‌کند و شما عزیزان می‌توانید برای کسب اطلاعات از بقیه دوره‌ها به سازمان بنادر و دریانوردی کشور مراجعه و یا با مراکز مورد تایید این سازمان تماس حاصل فرمایید.