قایقران موتوری

10 روزه از 1399/05/04 8,500,000 ریال محدود

ملوانی

9,500,000 ریال محدود

ایمنی و چهارگانه

15,000,000 ریال موجود

دوره‌های دریانوردی که جزیره سفید آرامش با همکاری موسسات دریانوردی مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی کشور برگزار می‌کند شامل :

قایقران موتوری، ایمنی و چهارگانه و ملوانی می‌باشد. جزیره سفید آرامش از کلیه کلاس‌های آموزشی دریانوردی، بر حسب نیاز کار خود، فقط دوره‌های نامبرده را برگزار می‌کند و شما عزیزان می‌توانید برای کسب اطلاعات از بقیه دوره‌ها به سازمان بنادر و دریانوردی کشور مراجعه و یا با مراکز مورد تایید این سازمان تماس حاصل فرمایید.

دوره‌های آموزش ملوانی، آموزش ایمنی و چهارگانه و آموزش قایق رانی دریانوردی در این مدرسه ارائه می‌شود.

 

از اینستاگرام ما