کمک‌های اولیه صدمات ناشی از موجودات دریایی

2 روزه از 1401/11/09 23,000,000 ریال موجود

امداد و کمک‌های اولیه بین‌المللی

1 روزه از 1401/11/15 23,000,000 ریال موجود

اکسیژن‌ درمانی

1 روزه از 1401/11/16 23,000,000 ریال موجود

احیا‌ی قلبی با شوک الکتریکی خارجی

1 روزه از 1401/11/17 23,000,000 ریال موجود

کمک‌های اولیه پیشرفته

2 روزه از 1401/11/20 23,000,000 ریال موجود

شبکه هشدار غواصان (DAN)، یک سازمان غیر انتفاعی برای ارائه خدمات، اطلاعات و مشاوره در خصوص مشکلات و مسائل پزشکی برای غواصان است. توصیه‌های اولیه این سازمان برای جلوگیری از بروز مشکلات غواصی در حین غواصی، قبل و بعد از غواصی و همچنین ارائه خدمات اورژانسی در حوزه غواصی می‌باشد. یکی از حمایت‌های این سازمان در خصوص عوارض ناشی از غواصی است.

این سازمان در سال 1983 با عنوان “همیار بین المللی غواصی” توسط دکتر الساندرو مارونی تاسیس گردید. DAN اروپا اولین سازمان ارائه خدمات کمک‌رسانی اضطراری 24 ساعته به غواصان می‌باشد. این سازمان از بدو تاسیس به عنوان یک سازمان بیمه‌ای و با مزایای ویژه شکل گرفت.

در طی همین زمان در دیگر سوی اقیانوس DAN آمریکا در سال 1980 در مرکز پزشکی دانشگاه دوک و تحت نظر  peter b Bennet فعالیت خود را آغاز نمود. این سازمان بعدها به عنوان شبکه حوادث غواصی شناخته شد و به عنوان DAN آمریکا معرفی گردید.

کلیه دوره‌های آموزش امداد و نجات، آموزش اکسیژن درمانی، آموزش کمک‌های اولیه مقدماتی ، آموزش کمک‌های اولیه پیش رفته و آموزش دستگاه شوک الکتریکی در این سازمان برگزار می‌شود.

از اینستاگرام ما