آموزش جهت‌یابی زیر آب

5 روزه از 1399/07/23 25,500,000 ریال موجود

آموزش عکاسی زیر آب

5 روزه از 1399/08/27 25,500,000 ریال موجود

دوره تخصصی غواصی شب

5 روزه از 1399/10/25 25,500,000 ریال موجود

آموزش زیست‌شناسی دریا

5 روزه از 1399/10/27 25,500,000 ریال موجود

آموزش امداد و نجات در دریا

5 روزه از 1399/10/29 25,500,000 ریال موجود

این دوره‌ها مناسب چه کسانی است؟

دوره‌های مربوطه برای علاقمندان به غواصی و کشف دنیای زیر آب و علی‌الخصوص متقاضیان مدرسی غواصی مناسب است و بعضی از این رشته‌ها پیش نیاز دوره‌های پیشرفته غواصی نیز می‌باشد. شرکت‌کنندگان در هر دوره گواهینامه بین‌المللی آن رشته تخصصی را دریافت می‌نمایند.

جزیره سفید آرامش هر دوره تخصصی را در طول سال فقط دوبار برگزار می‌کند که علاقه‌مندان می‌توانند از طریق همین وب‌سایت ثبت‌نام نمایند.

دوره‌های تخصصی به شرح زیر می‌باشد:

 • دوره آموزش بین‌المللی عکاسی زیرآب CMAS
 • دوره آموزش بین‌المللی فیلم‌برداری زیرآب CMAS
 • دوره آموزش بین‌المللی جهت‌یابی CMAS
 • دوره آموزش بین‌المللی کشتی‌های مغروق CMAS
 • دوره آموزش بین‌المللی امداد و نجات زیرآب CMAS
 • دوره آموزش بین‌المللی کمک‌های اولیه DAN
 • دوره آموزش بین‌المللی اکسیژن‌درمانی DAN
 • دوره آموزش بین‌المللی زیست‌شناسی دریا CMAS
 • دوره آموزش بین‌المللی باستان‌شناسی CMAS
 • دوره آموزش بین‌المللی اقیانوس‌شناسی CMAS
 • کارگاه آموزش  هواشناسی
 • کارگاه آموزش اتاق فشار
 • کارگاه آموزش پزشکی غواصی
 • کارگاه آموزش ورزش‌های مفید در غواصی
از اینستاگرام ما