آماده‌سازی مدرسی غواصی

200,000,000 ریال موجود

آموزش عکاسی زیر آب

4 روزه از 1403/04/04 95,000,000 ریال موجود

دوره تخصصی غواصی شب

4 روزه از 1403/06/12 95,000,000 ریال موجود

آموزش امداد و نجات در دریا

5 روزه از 1403/06/12 95,000,000 ریال موجود

آموزش جهت‌یابی زیر آب

4 روزه از 1403/06/12 95,000,000 ریال موجود

دوره تخصصی زیست دریا

4 روزه از 1403/05/16 95,000,000 ریال موجود

این دوره‌ها مناسب چه کسانی است؟

دوره‌های مربوطه، برای علاقه‌مندان به غواصی و کشف دنیای زیر آب و بخصوص متقاضیان مدرسی غواصی، مناسب است و بعضی از این رشته‌ها پیش‌نیاز دوره‌های پیشرفته غواصی نیز می‌باشد (دوره جهت‌یابی، غواصی در شب و امداد و نجات در دریا برای سه ستاره). شرکت‌کنندگان در هر دوره گواهینامه بین‌المللی آن رشته تخصصی را دریافت می‌نمایند.

جزیره سفید آرامش دوره‌های تخصصی را در طول سال فقط دو بار برگزار می‌کند که علاقه‌مندان می‌توانند از طریق وب‌سایت، از تاریخ دوره‌ها مطلع شوند و از طریق دفتر جزیره سفید آرامش ثبت‌نام نمایند.

دوره‌های تخصصی به شرح زیر می‌باشد: