سئوالات متداول آموزش شنا به صورت تضمینی

سن شرکت در دوره‌های آموزش شنا و سینکرونایز چند سال است؟

حداقل 4 سال

از 6 ماه تا 4 سال فقط می‌توانند در دوره‌های مادر و کودک جزیره سفید آرامش شرکت کنند.

کلاس اصلاح تکنیک برای چه افرادی الزامی است؟

برای شناگرانی که قصد شرکت در دوره‌های نجات غریق یا مربیگری شنا را دارند اما استیل درست شنا و رکورد مناسبی ندارند.

آیا کلاس‌های آموزش شنای جزیره سفید آرامش تضمینی است؟

بله.

آیا مدرک مربیگری شنا بین‌المللی است؟

مدرارک مربیگری شنا دو دسته هستند:

  1. مدارکی که فدراسیون شنای ایران صادر می‌کند و قابل ترجمه هستند.
  2. مدارکی که فدراسیون جهانی  و فدراسیون شنای ایران صادر می‌کند که بین‌المللی هستند.
آیا کسی که از آب می‌ترسد، باز هم می‌تواند شنا یاد بگیرد؟

بله. مربیان جزیره سفید آرامش با حضور در کنار شناگران و تکنیک‌های نوین آموزش شنا می‌توانند به همه افراد آموزش دهند.

از اینستاگرام ما