سئوالات متداول آموزش سینکرونایز

سن شرکت در دوره‌های آموزش شنا و سینکرونایز چند سال است؟

حداقل 4 سال

از 6 ماه تا 4 سال فقط می‌توانند در دوره‌های مادر و کودک جزیره سفید آرامش شرکت کنند.

آموزش سینکرونایز چند ستاره دارد؟

10 مرحله

چه کسی می‌تواند در مسابقات سینکرونایز شرکت کند؟

شناگری که حداقل 4 ستاره را آموزش دیده باشند.

آیا مدارک سینکرونایز بین‌المللی است؟

مدارک از فدراسیون شنا صادر می‌شود و قابل ترجمه است.

چه کسی می‌تواند مربی سینکرونایز باشد؟

شناگر حتماً باید مربی شنا یا نجات غریق باشد و حداقل 7 ستاره آموزش دیده باشد.

آیا شناگر باید کلاس‌های سینکرونایز ادامه بدهد؟

بله. شناگرانی که می‌خواهند در مسابقات یا جشنواره‌های شنای هنری (سینکرونایز) شرکت کنند باید به صورت ادامه دار در کلاس‌ها شرکت کنند.

از اینستاگرام ما