سئوالات متداول تور غواصی دریاچه گهر

آیا کسی که در این تور شرکت می‌کند الزاما باید غواص باشد؟

خیر. شرکت در این تور برای عموم آزاد است. اما کسی که مدرک غواصی ندارد، نمی‌تواند در قسمت غواصی تور شرکت کند.

هزینه تور شامل هزینه‌های غواصی هم می‌شود؟

بله. تمام تورهایی که جزیره سفید آرامش برگزار می‌کند بصورت فول برد اجرا می‌شود که شامل (ایاب و ذهاب، اسکان، میان وعده، خوراک و غواصی) می‌باشد.

آیا کسی که در این تور شرکت می‌کند باید تجهیزات غواصی همراه خود داشته باشد؟

به همراه داشتن تجهیزات غواصی الزامی نیست. جزیره سفید آرامش تجهیزات غواصی در اختیار تمام شرکت کنندگان قرار خواهد داد، اما کسانی که تجهیزات شخصی دارند بهتر است با تجهیزات خود غواصی کنند.

در این تور چند عملیات غواصی انجام می‌شود؟

یک غواصی + اسنورکلینگ + شنا

آیا افراد شرکت کننده که غواصی نمی‌کنند باید هزینه غواصی‌ها را پرداخت کنند؟

خیر. شرکت کنندگان در تور اگر غواصی نکنند، هزینه غواصی‌ها از مبلغ تور کم می‌شود.

از اینستاگرام ما