آموزش غواصی استخری

70,000,000 ریال موجود

غواصی سطحی (اسنورکلینگ)

3 روزه از 1403/04/04 50,000,000 ریال موجود

آموزش غواصی استخری یکی از بهترین و جذاب‌‌ترین دوره‌های غواصی است. که در این دوره، مربی مهارت‌ها و تکنیک‌های ابتدایی غواصی را به فراگیران آموزش می‌دهد. فراگیران با علوم و دانش پایه غواصی آشنا شده و خود را برای شرکت در دوره غواصی دریایی و ورود به آب‌های آزاد آماده می‌کنند. این امر می‌تواند به یادگیری و مهارت بیشتر فراگیران کمک کرده و یادگیری غواصی در آب‌های آزاد را آسان‌تر کند. پیشنهاد مدرسه غواصی جزیره سفید آرامش به کلیه علاقه‌مندان به غواصی این است که بهتر است در ابتدا آموزش استخری داشته باشند.

غواصی اسنورکلینگ یا غواصی سطحی هم در دریا و هم در استخر آموزش داده می‌شود. در این دوره، مربی مهارت‌ها، تکنیک‌های ابتدایی غواصی، نحوه ورود، پا زدن در آب و در نهایت خروج از آب را آموزش می‌دهد. فراگیران با علوم و دانش پایه غواصی آشنا شده و خود را برای آموزش غواصی دریایی و ورود به آب‌های آزاد آماده می‌کنند. این امر می‌تواند به یادگیری و مهارت بیشتر هنرجویان کمک کند. تمام افراد خانواده می‌توانند مهارت اسنورکلینگ را بیاموزند. بعد از آموزش غواصی سطحی شرکت کنندگان مدرک بین‌المللی CMAS دریافت می‌کنند. همچنین غواصی سطحی شامل چند سطح می‌باشد.

در آموزش غواصی استخری نیز مهارت‌های پایه غواصی و چند ساعت تئوری غواصی آموزش داده می‌شود. در این دوره به شرکت‌کنندگان گواهینامه اعطا می‌گردد.

قیمت دوره غواصی استخری بسیار ارزان‌تر از آموزش غواصی دریایی است.