آموزش غواصی استخری

45,000,000 ریال موجود

غواصی سطحی (اسنورکلینگ)

3 روزه از 1402/09/28 35,000,000 ریال موجود

آموزش غواصی استخری اولین دوره‌ی آموزش غواصی و یکی از بهترین و جذاب‌‌ترین دوره‌های آموزش غواصی است. که در این دوره آموزشی، مربی مهارت‌ها و تکنیک‌های ابتدایی غواصی را به فراگیران آموزش می‌دهد. فراگیران با علوم و دانش پایه غواصی آشنا شده و خود را برای آموزش غواصی دریایی و ورود به آب‌های آزاد آماده می‌کنند. این امر می‌تواند به یادگیری و مهارت بیشتر فراگیران کمک کند. آموزش غواصی در آب‌های آزد را آسان تر کند. پیشنهاد مدرسه غواصی جزیره سفید آرامش به کلیه علاقه‌مندان به غواصی این است که حتما در ابتدا آموزش استخری داشته باشند.

غواصی اسنورکلینگ یا غواصی سطحی هم در دریا و هم در استخر آموزش داده می‌شود. اولین دوره‌ی آموزش غواصی و یکی از بهترین و جذاب‌‌ترین دوره‌های آموزش غواصی است. که در این دوره آموزشی، مربی مهارت‌ها و تکنیک‌های ابتدایی غواصی و نحوه ورودش به آب و همچنین پا زدن در آب را به فراگیران آموزش می‌دهد. فراگیران با علوم و دانش پایه غواصی آشنا شده و خود را برای آموزش غواصی دریایی و ورود به آب‌های آزاد آماده می‌کنند. این امر می‌تواند به یادگیری و مهارت بیشتر فراگیران کمک کند. تمام افراد خانواده می‌توانند مهارت اسنورکلینگ را بیاموزند. بعد از آموزش غواصی سطحی شرکت کنندگان مدرک بین‌المللی CMAS داریافت می‌کنند. غواصی سطحی شامل چند سطح می‌باشد.

در آموزش غواصی استخری نیز مهارت‌های پایه غواصی و چند ساعت تئوری غواصی آموزش داده می‌شود. در این دوره به شرکت کنندگان گواهینامه طی دوره داده می‌شود.

قیمت آموزش غواصی استخری بسیار ارزان‌تر از آموزش غواصی دریایی است. بنابراین هرکسی که بتواند 50 متر شنا کند می‌تواند در این دوره شرکت نماید.