عزیزان علاقه‌مند به دوره مربیگری شنا و نجات غریق می‌توانند در دوره‌های آماده‌سازی مدرسه جزیره سفید آرامش شرکت کنند و بعد از کسب مهارت‌های لازم توسط مدرسین شنا و یا مدرسین نجات غریق این مدرسه به فدراسیون‌های مربوطه معرفی می‌شوند و بعد از قبولی در آزمون فدراسیون شنا مدرک مربیگری درجه 3 شنا و فدراسیون نجات غریق مدرک منجی غریق درجه 2 خود را دریافت خواهند کرد.

آموزش شنا، آ

از اینستاگرام ما