2020

استاندارد دوره آموزش غواصی 1 ستاره CMAS

استاندارد دوره آموزش غواصی 1 ستاره CMAS

1400/07/29   وحید موقوفه‌ای

جزیره سفید آرامش برای آگاهی بیشتر از غواصی سه ستاره و دانش بیشتر خانواده‌های عزیز، تمام استانداردها و شرایط آموزشی 2020 کنفدراسیون جهانی cmas را ترجمه کرده و در اختیار شما عزیزان قرار می‌دهد تا با مطالعه و آگاهی بیشتر به این رشته نوپا و جدید کمک کنیم تا آینده فرزندانمان را در سلامتی و امنیت کامل رقم بزنیم.


هدف برنامه آموزش:

اهداف این برنامه آموزشی معرفی اصول غواصی اسکوبا به تازه واردان در ورزش غواصی تفریحی اسکوبا می‌باشد، که به داوطلب این امکان را می‌دهد تا بدون ایستگاه برداشت فشار و با استفاده از هوا به‌عنوان گاز تنفسی حداکثر تا عمق 20 متر بطور ایمن غواصی کند.

طبقه بندی:
آموزش غواصی یک ستاره CMAS به عنوان یک برنامه آموزش سطح ورودی غواص ورزشی طبقه بندی می‌شود.

شرایط لازم مربی و کمک مربی:
برنامه آموزش CMAS One -Star Diver می‌تواند توسط حداقل یک مربی فعال یک ستاره CMAS ارائه شود که مطابق با شرایط فدراسیون ملی باشد. حداقل یک غواص CMAS سه ستاره که مطابق با شرایط فدراسیون ملی باشد، می تواند به مربی یک ستاره CMASکمک می‌کند.

ساختار و مدت زمان دوره:

آکادمیک (تئوری): حداقل 6 ساعت

مهارت‌های عملی: حداقل 8 ساعت که 6 ساعت تمرینات آن در آب باشد.

 1. دو غواصی آموزشی اول باید در استخر انجام شود.
 2. داوطلبان باید حداقل 4 غواصی در آب‌های آزاد را انجام دهند و در هر غواصی حداقل 20 دقیقه در زیر آب بمانند.
 3. تمام غواصی‌ها باید در ساعات روشنایی روز یا در شرایطی که شبیه شرایط نور روز باشد انجام شود.
 4. همه غواصی‌ها در آب‌های آزاد باید در آبی انجام شود که امکان دسترسی مستقیم عمودی به سطح را داشته باشد. بنابراین غواصی در آب‌های آزاد نباید در غارهای زیر آب، داخل کشتی های مغروق یا زیر یخ انجام شود.
 5.  CMAS به مدرسان اجازه می‌دهد تا ساختار دوره‌ها را با توجه به تعداد داوطلبان شرکت کننده، سطح مهارت آن‌ها و محیط غواصی تعیین کنند.

 

صلاحیت های یک غواص یک ستاره CMAS دارای گواهینامه غواصی:

غواصان یک ستاره می‌توانند در شرایط مشخص زیر غواصی کنند:

 1. در صورت همراهی با یک غواص سه ستاره یا معادل آن مطابق با شرایط قانونی ملی و محلی، حداکثر تا عمق 20 متر غواصی کند.
 2. غواصی که نیاز به برداشت فشار اجباری نداشته باشد.
 3. غواصی در ساعات عادی روز
 4. غواصی در محیط‌هایی که دسترسی مستقیم عمودی به سطح امکان پذیر باشد.
 5. غواصی کردن فقط در صورت وجود پشتیبانی مناسب در سطح
 6. غواصی کردن در شرایطی برابر یا بهتر از شرایطی که در آن آموزش دیده‌اند.

پیش نیازهای شرکت در برنامه آموزش غواص یک ستاره:

 • حداقل سن 14 سال با رضایت نامه کتبی والدین
 • قبل از شرکت در هرگونه فعالیت در آب، فرم اظهارنامه پزشکی مورد تایید فدراسیون CMAS تکمیل شده باشد.
 • فرم‌های اختصاصی را طبق درخواست فدراسیون CMAS با تأیید و فرض خطرات غواصی اسکوبا قبل از شرکت در هرگونه فعالیت در آب، امضا شده باشد.
 • 50 متر شنا و 5 دقیقه شناوری درجا با پای دوچرخه بدون تجهیزات، فین و وت سوت در دریا

نسبت (تعداد) شرکت کنندگان به مربی:

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺑﯽ
ﺗﺌﻮری 12 1
اﺳﺘﺨری 6 1
آب‌های آزاد 4 یا 6 نفز با یک کمک مربی 1

 

شرایط لازم برای صدور گواهینامه:
موفقیت کامل در ارزیابی‌های تئوری این استاندارد
موفقیت کامل در مهارت‌های استخری این استاندارد
موفقیت کامل در چهار غواصی بین عمق 5 تا 20 متر (هر غواصی باید حداقل 20 دقیقه طول کشیده باشد)


دانش نظری و مهارت های غواصی مورد نیاز:


سرفصل دروس برنامه آموزشی مورد نیاز

 1. مدیریت: داوطلب باید از تعهدات اداری و توصیه‌های CMAS و فدراسیون ملی برای غواص یک ستاره مطلع شود.
 2. تجهیزات اساسی و تجهیزات اسکوبا: داوطلب باید دانش مناسبی در مورد مشخصات فیزیکی، اصول کار و نگهداری تجهیرات داشته باشد.
 3. تأثیر مستقیم فشار: داوطلب باید دانش مناسبی در مورد قوانین فیزیک و کاربرد آن‌ها در فعالیت‌ها، تجهیزات و خطرات غواصی داشته باشد.
 4. برداشت فشار: داوطلب باید استفاده از جدول غواصی یا کامپیوتر غواصی) غواصی بدون برداشت فشار (آشنا باشد و درک اساسی از غواصی‌های متوالی و تکراری داشته باشد.
 5. داوطلب باید دانش مناسبی در مورد استفاده از کامپیوترهای غواصی داشته باشد.
 6. برنامه ریزی غواصی: داوطلب باید بداند در هنگام غواصی مطابق با استانداردهای ایمنی چگونه رفتار کند، مفهوم غواص همراه را بداند،
 7. سیگنال‌های ارتباطی در زمان غواصی و روی سطح را بداند.
 8. مشکلات پزشکی مربوط به غواصی: داوطلب باید دانش مناسبی در مورد علل، علائم، پیشگیری، کمک‌های اولیه و درمان مشکلات پزشکی غواصی داشته باشد.
 9. محیط غواصی: داوطلب باید دانش مناسبی در مورد شرایط محلی و عمومی محیط غواصی و تأثیرات احتمالی آن‌ها بر غواص اسکوبا و تأثیر غواصان اسکوبا بر محیط غواصی داشته باشد.


پارامترهای آموزش عملی:

مهارت‌های غواصی اسکوبا در غواصی استخری: داوطلب باید تسلط خود را بر مهارت‌های غواصی
استخری، همانطور که در برنامه آموزشی غواص یک ستاره آمده است، در طی یک یا چند درس، به مربی CMAS ‌نشان دهد.
مهارت‌های غواصی اسکوبا در آب‌های آزاد: داوطلب باید تسلط خود را بر مهارت‌های غواصی آب‌های آزاد، همانطور که در برنامه آموزشی غواص یک ستاره آمده است، در طی یک یا چند درس، به مربی CMAS نشان دهد.

ارزیابی:

داوطلب باید با شرکت در آزمون کتبی، دانش غواصی اسکوبا را به مربی CMAS نشان دهد. این آزمون باید دانش تئوری سطح ابتدایی مهارت اسکوبا را که در برنامه آموزشی غواص یک ستاره CMAS آمده است را تعیین کند.

گواهینامه:

پس از اتمام موفقیت آمیز دوره آموزشی، به داوطلب کارت یک ستاره غواص CMAS اهدا می‌شد.

وحید موقوفه‌ای

کارشناس تولید محتوای مدرسه غواصی جزیره سفید آرامش

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت جزیره سفید آرامش مجاز می‌باشد.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

1400/07/29   وحید موقوفه‌ای

از اینستاگرام ما