تگ‌ها / کودکان و ورزش‌های‌ آبی

قبلی | 5 رکورد از 1 تا 5 | بعدی
کودک و غواصی
آموزش  - 1399/06/07

کودک و غواصی

آیا غواصی کودکان ایمن است؟ آیا خطری تهدیدشان می‌کند؟ این موضوع ...

بیشتر بخوانید
مدرسی غواصی کودکان
برگزاری دوره‌ی آموزش  - 1399/05/20

مدرسی غواصی کودکان

غواصی کودکان یکی از شاخه‌های مهم و زیر ساخت‌های ورزش غواصی...

بیشتر بخوانید
کارگروه غواصی کودکان
جلسه معرفی اعضای  - 1399/05/11

کارگروه غواصی کودکان

توسعه علم غواصی یکی از اهداف مهم فدراسیون نجات غریق و غواصی است. این...

بیشتر بخوانید
ارتباط نوزادان و کودکان با شنا و محیط‌های آبی
1399/03/08

ارتباط نوزادان و کودکان با شنا و محیط‌های آبی

کودکان از چه سنی می‌توانند وارد محیط‌های آبی شوند؟ بهترین ...

بیشتر بخوانید
قبلی | 5 رکورد از 1 تا 5 | بعدی

از اینستاگرام ما