2020

استاندارد دوره آموزش غواصی 2 ستاره CMAS

استاندارد دوره آموزش غواصی 2 ستاره CMAS

شما هم امتیاز بدهید!
1400/07/24   وحید موقوفه‌ای

هدف برنامه آموزش

این دوره ادامه آموزش و صدور گواهینامه برای غواصان دارای گواهینامه می‌باشد، این برنامه آموزشی با هدف ایجاد مهارت‌های آموخته شده در دوره یک ستاره غواصی اسکوبا و پیشبرد مهارت‌های غواصی تفریحی با حداکثر عمق 30 متر به روشی ایمن و درست می‌باشد.

طبقه بندی برنامه آموزش غواص دو ستاره CMAS به عنوان یک برنامه آموزش سطح دوم غواص ورزشی طبقه بندی می‌شود.

شرایط لازم مربی و کمک مربی برنامه آموزش CMAS Two-Star Diver می تواند توسط حداقل یک مربی فعال دو ستاره CMAS ارائه شود که مطابق با شرایط فدراسیون ملی باشد. حداقل یک مربی غواص CMAS یک ستاره که مطابق با شرایط فدراسیون ملی باشد، به مربی دو ستاره CMAS کمک می کند.

 

ساختار و مدت زمان دوره

 1. آکادمیک (تئوری): حداقل 8 ساعت مهارت‌های عملی: حداقل 16 ساعت که 14 ساعت تمرینات آن در آب باشد.
 2. داوطلبان باید حداقل 12 غواصی در آب‌های آزاد را انجام دهند و در هر غواصی حداقل 20 دقیقه در زیر آب بمانند که دو غوص آن غواصی در شب باشد.
 3. تمام غواصی‌های روز باید در ساعات روشنایی روز یا در شرایطی که شبیه شرایط نور روز باشد انجام شود.
 4. همه غواصی‌ها در آب‌های آزاد باید در آبی انجام شود که امکان دسترسی مستقیم عمودی به سطح را داشته باشد. بنابراین غواصی در آب‌های آزاد نباید در غارهای زیر آب، داخل کشتی‌های مغروق یا زیر یخ انجام شود.
 5. CMAS به مدرسان اجازه می‌دهد تا ساختار دوره‌ها را با توجه به تعداد داوطلبان شرکت کننده، سطح مهارت آن‌ها و محیط غواصی تعیین کنند.
 6. صلاحیت‌های یک غواص دو ستاره CMAS دارای گواهینامه
 7. غواص دو ستاره CMAS غواصی است که تجربه‌ای در غواصی در آب‌های آزاد را کسب کرده و قادر به شرکت در غواصی است که در آن حداقل یک غواص سه ستاره یا بالاتر تحت شرایط خاص باشد.
 8. شرایط غواصی و منطقه غواصی باید مشابه، برابر یا بهتر از شرایطی باشد که در آن آموزش دیده است.

 

غواصان دو ستاره می‌توانند در شرایط مشخص زیر غواصی کنند

 1. در صورت همراهی با یک غواص سه ستاره یا معادل آن مطابق با شرایط قانونی ملی و محلی، حداکثر تا عمق 30 متر غواصی کند.
 2. اگر غواص دو ستاره آموزش‌های تکمیلی پیشرفته‌ای را دیده باشد که شامل غواصی برداشت فشار، خطرات غواصی عمیق و سازماندهی ایمنی خاص باشد طبق دستورالعمل‌ها و استاندارد‌های فدراسیون ملی، می‌تواند حداکثر تا عمق چهل (40) متر غواصی کند.
 3. غواصی کردن فقط در صورت وجود پشتیبانی مناسب در سطح

پیش نیازهای شرکت در برنامه آموزش غواص دو ستاره:

 1. حداقل سن 15 سال با رضایت نامه کتبی والدین
 2. قبل از شرکت در هرگونه فعالیت در آب، فرم اظهارنامه پزشکی مورد تایید فدراسیون CMAS را تکمیل شده باشد.
 3. فرم‌های اختصاصی را طبق درخواست فدراسیون CMAS با تأیید و فرض خطرات غواصی اسکوبا قبل از شرکت در هرگونه فعالیت در آب، امضا شده باشد.
 4. داشتن گواهینامه غواصی یک ستاره و تمام کردن موفق دوره غواصی دو ستاره 
 5. 100 متر شنا و 5 دقیقه شناوری درجا با پای دوچرخه بدون تجهیزات، فین و وت سوت در دریا
 6. CMAS پیشنهاد می‌کند که غواص دوستاره مطابق با قوانین فدراسیون ملی دوره‌های آموزشی مدیریت اکسیژن و CPR را نیز بگذراند.
 7. CMAS به‌شدت شرکت در یک دوره تخصصی زیست شناسی را توصیه می‌کند. (مانند دوره تخصصی زیست شناسی دریایی، دوره تخصصی زیست شناسی آب‌های شیرین و دوره تخصصی حفاظت از منابع طبیعی دریایی و....)

 

 نسبت (تعداد) شرکت کنندگان به مربی

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺑﯽ
ﺗﺌﻮری 12 1
اﺳﺘﺨری 6 1
آب‌های آزاد 4 یا 6 نفز با یک کمک مربی 1

 

شرایط لازم برای صدور گواهینامه

برای اینکه به یک غواص دو ستاره CMAS گواهینامه داده شود، داوطلب باید:

 1. موفقیت کامل در ارزیابی‌های کتبی این استاندارد
 2. موفقیت کامل در مهارت‌های استخری این استاندارد
 3. موفقیت کامل در 12 غواصی بین عمق 10 تا 30 متر (هر غواصی باید حداقل 15 دقیقه طول کشیده باشد)
 4. داشتن حداقل 20 غواصی ثبت شده در لاگ بوک بعد از غوص های ثبت شده در دوره غواصی یک ستاره
 5. مسئولیت کنترل و تایید غواصی ثبت شده در لاگ بوک بر عهده مدرس دوره می باشد.


دانش نظری و مهارت‌های غواصی مورد نیاز

سرفصل دروس برنامه آموزشی

 1. مدیریت: داوطلبان باید از تعهدات اداری و توصیه‌های CMAS و فدراسیون ملی برای غواص دو ستاره آگاه باشند.
 2. مشکلات پزشکی مربوط به غواصی: داوطلب باید دانش مناسبی در مورد علل، علائم، پیشگیری، کمک‌های اولیه و درمان مشکلات پزشکی غواصی داشته باشد.
 3. دستورالعمل نجات غواص: داوطلب باید دانش مناسبی در مورد روش‌های نجات غواص داشته باشد.
 4. برداشت فشار: داوطلب باید دانش مناسبی در مورد استفاده از جدول غواصی و کامپیوتر غواصی را داشته باشد.
 5. مدیریت گاز: داوطلب باید دانش مناسبی از تکنیک‌های مدیریت گاز داشته باشد.
 6. برنامه ریزی غوص: داوطلب باید دانش مناسبی از برنامه ریزی غوص داشته باشد.
 7. فعالیت‌های پیشرفته غواصی: داوطلب باید دانش مربوط به فعالیت‌های پیشرفته غواصی دوره های تخصصی ویژه را داشته باشد.

 

پارامترهای آموزش عملی (مهارت‌های غواصی اسکوبا در استخر)

داوطلب با توجه به توانایی‌هایش در نشان دادن مهارت‌های پیشرفته به روشی راحت و آرام ارزیابی می شود.
قبل از غواصی ایمن در آب‌های آزاد، برای کسانی که سطح صلاحیت آن‌ها زیر استاندارد ارزیابی شده است، آموزش‌های رفع اشکال باید انجام شود.

داوطلب مجاز به شرکت در هرگونه فعالیت در آب‌های آزاد است که در برنامه آموزشی غواص دو ستاره آمده باشد.


مهارت‌های غواصی اسکوبا در آب‌های آزاد

داوطلب باید آموزش تکنیکی پیشرفته را ببیند تا مهارت خود را به عنوان یک غواص توسعه دهد تا بتواند تا عمق 30 و یا 40 متری با اطمینان از ایمنی خود و همراه خود غواصی کند.
- داوطلب باید مهارت‌های جهت یابی زیر آب، دستیار امداد و نجات و سازماندهی را در طی یک یا چند مورد تمرین غواصی آب‌های آزاد را نشان دهد.

 

 ارزیابی

داوطلب باید با شرکت در آزمون کتبی، دانش غواصی اسکوبا را به مربی CMAS نشان دهد.
این آزمون باید دانش تئوری سطح دوم مهارت اسکوبا را که در برنامه آموزشی غواص دو ستاره CMAS آمده است را تعیین کند.

 

گواهینامه

پس از اتمام موفقیت آمیز دوره آموزشی، به داوطلب کارت دو ستاره غواصCMAS اهدا می شود.

 

بیشتر بخوانیم: گرفتگی عضلات

وحید موقوفه‌ای

کارشناس تولید محتوای مدرسه غواصی جزیره سفید آرامش

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت جزیره سفید آرامش مجاز می‌باشد.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

1400/07/24   وحید موقوفه‌ای

بحث و تبادل نظر
نظرات تعداد کاراکترهای باقی مانده: 300
رد کردن