در کرج

دومین دوره آموزش کمک‌های اولیه و اکسیژن درمانی DAN اروپا

دومین دوره آموزش کمک‌های اولیه و اکسیژن درمانی DAN اروپا

شما هم امتیاز بدهید!
1401/03/13   خورسند

کلاس به مدت سه روز متوالی، چهارشنبه، پنچشنبه و جمعه در دو بخش تئوری و عملی در کرج برگزار شد. شروع روز اول کلاس BLS با تعداد 6 هنرجو که از شهرهای مختلف مثل کرج، تهران، اهواز، شیراز و تبریز حضور داشتند، بود. کلاس از 9 صبح در بخش تئوری آغاز شد و تا 12 ادامه داشت بعد از استراحت و پذیرایی، بخش دوم تئوری در ساعت 12.30 شروع شد و ساعت 14 نیز پایان یافت. بعد از صرف ناهار، تدریس در بخش عملی آغاز شد و  شرکت کنندگان شروع به تمرین کردند. بعد از تمرینات عملی و اجرای سناریوهای متفاوت برای عملیات احیای قلبی ریوی، شرکت کنندگان امتحان کتبی دادند و بعد از امتحان کتبی نوبت رفع اشکال و امتحان عملی شد. در این بخش 5 نفر موفق به کسب نمره قبولی شدند.

کلاس دوم در روز 5 شنبه با مبحث O2 یا همان اکسیژن درمانی شروع شد. تعداد 4 هنرجو که همه غواص بودند، حضور داشتند. کلاس از 9 صبح در بخش تئوری آغاز شد و تا 12 ادامه داشت بعد از استراحت و پذیرایی، بخش دوم تئوری در ساعت 12.30 شروع شد و ساعت 14 نیز پایان یافت. بعد از صرف ناهار، تدریس در بخش عملی آغاز شد و  شرکت کنندگان شروع به تمرین کردند. بعد از تمرینات عملی و اجرای سناریوهای متفاوت برای عملیات احیای قلبی ریوی، شرکت کنندگان امتحان کتبی دادند و بعد از امتحان کتبی نوبت رفع اشکال و امتحان عملی شد. در این بخش هر 4 نفر موفق به کسب نمره قبولی شدند.

کلاس سوم در روز جمعه با مبحث AED یا همان کار با دستگاه شوک الکتریکی خارجی شروع شد. تعداد 3 هنرجو حضور داشتند. پیش نیاز این کلاس BLS  می‌باشد. کلاس از 9 صبح در بخش تئوری آغاز شد و تا 12 ادامه داشت بعد از استراحت و پذیرایی، بخش دوم تئوری در ساعت 12.30 شروع شد و ساعت 14 نیز پایان یافت. بعد از صرف ناهار، تدریس در بخش عملی آغاز شد و  شرکت کنندگان شروع به تمرین کردند. بعد از تمرینات عملی و اجرای سناریوهای متفاوت برای عملیات احیای قلبی ریوی، شرکت کنندگان امتحان کتبی دادند و بعد از امتحان کتبی نوبت رفع اشکال و امتحان عملی شد. در این بخش هر 3 نفر موفق به کسب نمره قبولی شدند.

اقدامات خفگی

احیای قلبی

بیشتر بخوانید: در مورد DCI و DCS چقدر می‌دانید؟

بابک خورسند

مدیر داخلی مدرسه غواصی جزیره سفید آرامش

 

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت جزیره سفید آرامش مجاز می‌باشد.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

1401/03/13   خورسند

بحث و تبادل نظر
نظرات تعداد کاراکترهای باقی مانده: 300
رد کردن